Πολιτική απορρήτου

Η επιχείρηση με την επωνυμία ΒΡΙΣΙΜΙΤΖΑΚΗ – ΣΤΡΑΤΑΚΗ Ο.Ε, Α.Φ.Μ. 082980485 /Δ.Ο.Υ. Ηρακλείου με τον διακριτό τίτλο Gloss Beauty Lounge (στο εξής επιχείρηση), με έδρα στην πόλη του Ηρακλείου Κρήτης , οδός Κοραή 6, που έχει υποκαταστήματα με τον διακριτό τίτλο Gloss Brow Bar, στις οδούς Πλατεία Αριστοτέλους 9 (Θεσσαλονίκη), Λεωφόρο Γεωργικής σχολής 84 Πυλαία (Θεσσαλονίκη), Αγίου Κωνσταντίνου 2 Γλυφάδα (Αθήνα) και Λεωφόρος Ελευθερίου Βενιζέλου 108-110 Καλλιθέα (Αθήνα), e-mail : info@glossbrowbar.grκαι τηλέφωνο 210 010 3177, αποτελεί τον αποκλειστικό διαχειριστή της ιστοσελίδας www.glossbrowbar.gr.

Η επιχείρηση με την παρούσα Δήλωση σας πληροφορεί ότι προβαίνει στη συλλογή και επεξεργασία προσωπικών δεδομένων των πελατών, χρηστών/μελών, επισκεπτών του ιστοτόπου πάντοτε σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 όπως ισχύει για σκοπούς άσκησης των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων, την ισχύουσα εθνική νομοθεσία, τις αποφάσεις της Αρχής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων και τους παρόντες όρους.

Η από μέρους του χρήστη/επισκέπτη χρήση του ιστοτόπου αυτού και των υπηρεσιών που παρέχει συνεπάγεται την συγκατάθεση, έγκριση, συμφωνία και αποδοχή της παρούσας Πολιτικής Ασφαλείας και Απορρήτου – Δήλωσης Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. Η αποδοχή δε της τελευταίας σημαίνει την συγκατάθεση του χρήστη/επισκέπτη/πελάτη/μέλους στη συλλογή και επεξεργασία των προσωπικών του δεδομένων από την επιχείρηση. Παρακαλείσθε, λοιπόν, για την προσεκτική ανάγνωση της παρούσας σελίδας προτού προβείτε στη χρήση των υπηρεσιών του ιστοτόπου. Σε περίπτωση που δεν συμφωνείτε με τους όρους και την παρούσα Πολιτική παρακαλούμε μην χρησιμοποιείτε την ιστοσελίδα.

Οποτεδήποτε εσείς επιθυμείτε μπορείτε να ανακαλέστε τη συγκατάθεσή σας στη συλλογή και επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων που σας αφορούν με μελλοντική ισχύ. Επικοινωνήστε για τον σκοπό αυτό με την επιχείρηση με τους τρόπους που παρατίθενται κατωτέρω.

Η επιχείρηση αποτελεί τον Υπεύθυνο Επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων που συλλέγει.

Η επιχείρηση κάνει χρήση τεχνικών και οργανωτικών μέτρων ασφαλείας για την διαφύλαξη των προσωπικών σας πληροφοριών από απώλεια, καταστροφή και οποιαδήποτε μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση από τρίτους.

Ορισμός Προσωπικών Δεδομένων:

Προσωπικά δεδομένων αποτελούν οι πληροφορίες που ταυτοποιούν ή έχουν τη δύναμη να ταυτοποιήσουν ένα πρόσωπο άμεσα ή έμμεσα.

Τα είδη προσωπικών δεδομένων που συλλέγει η επιχείρηση μας:

Κατά την επίσκεψη σας στον ιστότοπο ενδέχεται να σας ζητηθεί να γνωστοποιήσετε ορισμένα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα. Συγκεκριμένα τα στοιχεία που πιθανόν σας ζητηθούν είναι τα κάτωθι:

 • Στοιχεία επικοινωνίας (όνομα, επώνυμο, πατρώνυμο, τηλέφωνο επικοινωνίας, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου)
 • Στοιχεία που αυτομάτως συλλέγονται κατά την περιήγηση σας στην ιστοσελίδα μας (διευθύνσεις internet protocol (IP), πληροφορίες για το πρόγραμμα διαδικτυακής σας περιήγησης (browser info), ετικέτες (tags), web beacons και δεδομένα cookies.

Λόγοι συλλογής-επεξεργασίας δεδομένων

Αναλυτικότερα, οι σκοποί συλλογής και επεξεργασίας έχουν ως εξής:

 • Τη διεκπεραίωση της επικοινωνίας με τον πελάτη/χρήστη σε περίπτωση κλεισίματος διαδικτυακού ραντεβού
 • Προωθητικές ενέργειες και δραστηριότητες marketing (αποστολή νέων για προϊόντα, υπηρεσίες και στοιχεία του ιστοτόπου μας, διαφημιστικά μηνύματα μέσω e-mail )
 • Βελτίωση της διαδικτυακής εμπειρίας
 • Εξατομικευμένη επικοινωνία και εξυπηρέτηση
 • Έρευνα για την αξιολόγηση απόδοσης της ιστοσελίδας μας (επισκεψιμότητα, χρόνος παραμονής στην σελίδα.
 • Την εξασφάλιση της ομαλής λειτουργίας των καταστημάτων.

Κοινοποίηση-Διαβίβαση Προσωπικών δεδομένων

Τα δεδομένα σας μπορούν να μεταφερθούν σε υποκείμενα συνεργασίας που μας βοηθούν να στέλνουμε μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο πλαίσιο του ενημερωτικού δελτίου (π.χ. μας στηρίζουν σε εκστρατείες μάρκετινγκ) και παρέχουν υποστήριξη και λειτουργία των εργαλείων μας και συστημάτων πληροφορικής (π.χ. αποθήκευση δεδομένων).  Στις παρακάτω περιπτώσεις υποχρεούται από τον Κανονισμό η εταιρεία μας να αποκαλύψει προσωπικά δεδομένα των πελατών: 1) εάν ζητηθεί σύμφωνα με νομική διάταξη ή νομική διαδικασία, 2) στις αρχές επιβολής του νόμου ή σε άλλους κυβερνητικούς αξιωματούχους με βάση μια νόμιμη αίτηση γνωστοποίησης και 3) όταν η αποκάλυψη είναι απαραίτητη ή κατάλληλη για την πρόληψη σωματικής βλάβης ή οικονομικής απώλειας ή σε σχέση με έρευνα ύποπτης ή πραγματικής δόλιας ή παράνομης δραστηριότητας.

Τα δικαιώματα σας:

 • Δικαίωμα στην ενημέρωση: αποτελεί το δικαίωμα λήψης πληροφοριών σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων σας αλλά και τα δικαιώματα σας.
 • Δικαίωμα στην πρόσβαση: έχετε πάντοτε το δικαίωμα πρόσβασης στα προσωπικά δεδομένα που σας αφορούν.
 • Δικαίωμα στη διόρθωση: σε περίπτωση που τα προσωπικά σας δεδομένα είναι εσφαλμένα, μη επικαιροποιημένα ή μη πλήρη, έχετε το δικαίωμα να αιτηθείτε την διόρθωση-ενημέρωση-συμπλήρωση τους.
 • Δικαίωμα στη διαγραφή: δύναστε να αιτηθείτε την διαγραφή των προσωπικών σας δεδομένων όταν δεν είναι πλέον απαραίτητα ή εάν η επεξεργασία είναι παράνομη. Το δικαίωμα αυτό δεν είναι απόλυτο, ήτοι ενδέχεται να περιοριστεί υπό προϋποθέσεις.
 • Δικαίωμα εναντίωσης: πρόκειται για τη δυνατότητα εναντίωσης στην επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα για σκοπούς εμπορικής προώθησης ή για λόγους που σχετίζονται με την ιδιαίτερη κατάστασή σας. Ακόμη, μπορείτε να παύσετε την εγγραφή σας ενώ έχετε και την επιλογή unsubscribe. Φυσικά υφίσταται και η δυνατότητα να απενεργοποίησετε τα cookies.
 • Δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας: με την άσκηση του δικαιώματος αυτού η επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων επιδέχεται περιορισμούς (πχ. επιτρεπτή μόνο η αποθήκευση).
 • Δικαίωμα στη φορητότητα: πρόκειται για το δικαίωμα να διαχειρίζεστε μόνοι σας τα προσωπικά σας δεδομένα, καθώς, και τη δυνατότητα διακίνησης των δεδομένων αυτών, κατόπιν δικής σας υποδείξεως, σε άλλον υπεύθυνο επεξεργασίας.
 • Δικαίωμα ανάκλησης συγκατάθεσηςγια την επεξεργασία δεδομένων που πραγματοποιείται βάσει συγκατάθεσης.
 • Δικαίωμα υποβολής καταγγελίας: μπορείτε να επικοινωνήσετε με την Εθνική Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (Ιστοσελίδα: www.dpa.gr Ταχυδρομική Διεύθυνση: Λεωφόρος Κηφισίας 1-3, Τ.Κ. 115 23, Αθήνα Τηλεφωνικό κέντρο: +30 210 6475600 Φαξ: +30 210 6475628 E-mail: contact@dpa.gr)και να προχωρήσετε σε καταγγελία σχετικά με τις πρακτικές προστασίας δεδομένων.

Για την άσκηση των ανωτέρω δικαιωμάτων σας μπορείτε να επικοινωνήσετε με την επιχείρηση μας με τους τρόπους επικοινωνίας που αναγράφονται κατωτέρω.

Χρονική διάρκεια διατήρησης-αποθήκευσης

Η επιχείρηση διατηρεί τα δεδομένα των πελατών και χρηστών του ιστοτόπου μόνο για όσο απαιτείται ώστε να ικανοποιούνται οι σκοποί της επεξεργασίας ή εωσότου ο χρήστης εναντιωθεί στην χρήση των προσωπικών δεδομένων του ή μέχρι να αποσύρει τη συγκατάθεση του. Η επιχείρηση ενδέχεται να διατηρεί τα προσωπικά δεδομένα για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα, όταν αυτό απαιτείται για την άσκηση των νόμιμων αξιώσεων της.

Ιστοσελίδες Τρίτων

Το www.glossbrowbar.gr δεν ευθύνεται για το περιεχόμενο εξωτερικών συνδέσμων που υπάρχουν σε αυτήν και οδηγούν σε διαφορετικούς δικτυακούς τόπους καθώς και για τα μέτρα άλλων εταιρειών που χρησιμοποιούν τους δικούς τους όρους και πολιτική απορρήτου.

Πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης

Η επιχείρηση προβαίνει σε χρήση μέσων κοινωνικής δικτύωσης όπως Facebook, Instragram, Google. Ενδέχεται έτσι να ανακτηθούν δεδομένα. Εάν είστε συνδεδεμένοι σε ένα από αυτά, το δίκτυο μπορεί να αντιστοιχίσει την επίσκεψη σας στον ιστότοπο με τον λογαριασμό χρήστη. Για να μην συμβεί αυτό πριν την είσοδο σας στην ιστοσελίδα μας αποσυνδεθείτε από το κοινωνικό σας δίκτυο.

Προστασία ανηλίκων

Η επιχείρηση δεν συλλέγει ούτε επεξεργάζεται εν γνώσει της προσωπικά δεδομένα παιδιών ηλικίας κάτω των 16 ετών, χωρίς συγκατάθεση των γονέων τους ή κατά παράβαση της νομοθεσίας.

Τροποποιήσεις Πολιτικής Απορρήτου

Η παρούσα Πολιτική-Δήλωση δύναται να ανανεώνεται- τροποποιείται οποτεδήποτε και χωρίς προηγούμενη ενημέρωση του χρήστη. Η ανανεωμένη-τροποποιημένη Πολιτική-Δήλωση θα αναρτάται χωρίς καθυστέρηση στην ιστοσελίδα μας. Η από μέρους σας χρήση του ιστότοπου μας κατόπιν των τροποποιήσεων θα ισοδυναμεί με την ανεπιφύλακτη από μέρους σας αποδοχή των όρων της τροποποιημένης Δήλωσης. Προτείνεται , λοιπόν, να επισκέπτεστε σε τακτά χρονικά διαστήματα αυτήν την σελίδα για να ενημερώνεστε σχετικά.

Cookies

 1. Τι είναι τα Cookies;
  Τα «Cookies» είναι μικρά κομμάτια αρχείων σε μορφή κειμένου, τα οποία αποθηκεύονται στον περιηγητή (browser) του Χρήστη όταν επισκέπτεται ένα ιστότοπο. Οι πληροφορίες οι οποίες αποθηκεύονται στον υπολογιστή του Χρήστη μπορεί να περιέχουν στοιχεία όπως ποιες είναι οι σελίδες που επισκέφτηκε ο Χρήστης, την ημερομηνία και την ώρα της επίσκεψης καθώς και κάποιον τυχαίο και μοναδικό αριθμό αναγνώρισης του Χρήστη. Με την χρήση αύτη, το Site είναι σε θέση να αποθηκεύσει χρήσιμες πληροφορίες για την περιήγηση του Χρήστη στο Site, καθώς και να διαβάσει τις πληροφορίες αυτές ώστε να προσφέρει στον Χρήστη μια ενοποιημένη εμπειρία περιήγησης.
 2. Ποια cookies χρησιμοποιούμε στον Δικτυακό μας Τόπο;
  Χρησιμοποιούμε cookies στους Δικτυακούς μας Τόπους για την διαχείριση των περιόδων σύνδεσης, για την παροχή εξατομικευμένων ιστοσελίδων και για την προσαρμογή διαφημιστικού και άλλου περιεχομένου ώστε να αντικατοπτρίζει τις ιδιαίτερες ανάγκες και τα ενδιαφέροντά σας. Επίσης τα cookies μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να συντάξουμε ανώνυμες, αθροιστικές στατιστικές που μας επιτρέπουν να αντιληφθούμε πώς το κοινό χρησιμοποιεί τους Διαδικτυακούς μας Τόπους και βοηθούν να βελτιώσουμε την δομή και το περιεχόμενό του. Δεν μπορούμε να εξακριβώσουμε την προσωπική σας ταυτότητα από τις πληροφορίες αυτές. Μπορείτε να τροποποιήσετε τις ρυθμίσεις του προγράμματος περιήγησης για να απορρίψετε ορισμένα ή και όλα τα cookies, εκτός των απολύτως απαραίτητων. Θα πρέπει να γνωρίζετε ότι κάποιες λειτουργίες είναι διαθέσιμες μόνο μέσω της χρήσης cookies και εάν επιλέξετε την απόρριψη των cookies, αυτές οι λειτουργίες ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμες. Γενικά υπάρχουν οι παρακάτω κατηγορίες cookies Που χρησιμοποιούνται στους Διαδικτυακούς μας Τόπους.
 • Αναγκαία cookies
  Τα αναγκαία, άλλως, απολύτως απαραίτητα cookies, είναι ουσιαστικής σημασίας για την ορθή λειτουργία των Διαδικτυακών μας Τόπων, σας επιτρέπουν να κάνετε περιήγηση και να χρησιμοποιήσετε τις λειτουργίες τους, όπως η πρόσβαση σε ασφαλείς περιοχές ή χρήση του καλαθιού αγοράς. Αυτά τα cookies δεν αναγνωρίζουν την ατομική σας ταυτότητα. Χωρίς αυτά τα cookies, δεν μπορούμε να προσφέρουμε αποτελεσματική λειτουργά των Διαδικτυακών μας Τόπων.
 • Cookies Λειτουργικότητας (Προτιμήσεων)
  Αυτά τα cookies επιτρέπουν στους Διαδικτυακούς μας Τόπους να θυμούνται τις επιλογές του Χρήστη όπως το όνομα χρήστη, τη γλώσσα ή τη περιοχή, ώστε να παρέχουν βελτιωμένες και προσωποποιημένες λειτουργίες. Μπορούν επίσης να χρησιμοποιηθούν για την παροχή υπηρεσιών που έχουν ζητηθεί από τον Χρήστη, όπως η προβολή βίντεο ή χρήση μέσων κοινωνικής δικτύωσης. Οι πληροφορίες που συλλέγουν αυτά τα cookies μπορεί να γίνουν ανώνυμες και δεν είναι δυνατόν να παρακολουθήσουν την δραστηριότητα της περιήγησης σε άλλους ιστότοπους. Αν δεν δεχτείτε αυτά τα cookies, μπορεί να επηρεαστεί η απόδοση και λειτουργικότητα των Διαδικτυακών Τόπων και να περιοριστεί η πρόσβασή σας σε περιεχόμενό του.
 • Cookies επιδόσεων (Στατιστικά)
  Αυτά τα cookies συλλέγουν πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο που οι επισκέπτες χρησιμοποιούν τους Διαδικτυακούς μας Τόπους, για παράδειγμα, ποιες σελίδες επισκέπτονται συχνότερα και αν λαμβάνουν μηνύματα σφαλμάτων από ιστοσελίδες. Αυτά τα cookies συλλέγουν συγκεντρωτικές ανώνυμες πληροφορίες που δεν ταυτοποιούν κάποιον επισκέπτη. Χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για την βελτίωση των επιδόσεων μιας ιστοσελίδας.
 • Cookies εμπορικής προώθησης
  Αυτά τα cookies χρησιμοποιούνται για την παροχή περιεχομένου, που ταιριάζει περισσότερο σε εσάς και τα ενδιαφέροντά σας. Μπορεί να χρησιμοποιηθούν για την αποστολή στοχευμένης διαφήμισης/προσφορών, τον περιορισμό προβολών διαφήμισης ή την μέτρηση αποτελεσματικότητας μιας διαφημιστικής καμπάνιας. Μπορεί να χρησιμοποιηθούν αυτά τα cookies για να θυμόμαστε τους ιστότοπους που έχετε επισκεφθεί ώστε να καθορίσουμε ποια ηλεκτρονικά κανάλια μάρκετινγκ είναι πιο αποτελεσματικά.
 • Third Party cookies
  Αυτά τα cookies τοποθετούνται από συνεργάτες μας για λογαριασμό μας. Με αυτά τα cookies συλλέγουν δεδομένα για την απόδοση των διαφημίσεων και την αλληλεπίδρασή σας με τους Διαδικτυακούς μας Τόπους. Αυτά τα δεδομένα ενδέχεται να χρησιμοποιήσουν οι ως άνω συνεργάτες μας για να εξάγουν στατιστικά συμπεράσματα και να βελτιώσουν τη διαφημιστική εμπειρία σας ως επισκέπτη.
 1. Πώς να ελέγξετε τα cookies;
  Είναι στη διακριτική σας ευχέρεια να ανακαλείτε, όποτε το θελήσετε, τη συγκατάθεσή σας ή να εναντιωθείτε στη χρήση των cookies στον υπολογιστή ή/και τη συσκευή σας, να ελέγξετε ή/και να διαγράψετε τα cookies.

Ασφάλεια

H Ιστοσελίδα χρησιμοποιεί το πρωτόκολλο SSL (Secure Sockets Layer). Έτσι, κρυπτογραφούνται όλες οι προσωπικές πληροφορίες του πελάτη, ώστε να μην δύνανται να διαβαστούν ή να τροποποιηθούν κατά την μεταφορά τους μέσω του διαδικτύου

Ερωτήσεις-Παρατηρήσεις

Για τυχόν απορίες, υποδείξεις και προβληματισμούς οποιασδήποτε φύσης σε σχέση με την παρούσα Πολιτική του www.glossbrowbar.gr  για την ανάκληση της συγκατάθεσης σας ή την άσκηση των δικαιωμάτων σας παρακαλούμε όπως επικοινωνήσετε μαζί μας με έναν από τους κάτωθι τρόπους:

 • Μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση: info@glossbrowbar.gr

Μέσω ταχυδρομείου στη διεύθυνση: Κοραή 6, Ηράκλειο Κρήτης, Τ.Κ 71202

Αποδοχή

Σε περίπτωση που προβαίνετε σε χρήση του ιστοτόπου www.glossbrowbar.gr  αποδέχεστε και συναινείτε με το περιεχόμενο της παρούσας Πολιτικής-Δήλωσης καθώς επίσης και με τους όρους χρήσης.

H παρούσα Πολιτική συνιστά αναπόσπαστο μέρος των Γενικών Όρων Χρήσης του www.glossbrowbar.gr  και ενιαίο σύνολο με αυτούς. Διαβάστε εδώ τους Γενικούς Όρους Χρήσης.